Beboerne


En af styrkerne ved Overblikket er mangfoldigheden i beboersammensætningen, med hensyn til baggrund, job, alder og interesser. Det vil føre for vidt her at gå mere i detaljer. Som nævnt skal også beboerne opleves – for gæster eller potentielle nye beboere er den umiddelbart enkleste måde at deltage i fællesspisningen.

 

Husdyr

Firbenede ”beboere” er også velkomne. Hunde og katte er nok de foretrukne, men der kan frit holdes husdyr, så længe de ikke er til gene for de øvrige beboere, og så længe reglerne for husdyr i Overblikket overholdes.

Comments are closed.