Historie


Hvad var der før?

Hestkøbgård, der ligger for enden af Hestkøb Vænge, har haft mange ejere gennem tiden. Hestkøbgård lå i sin tid i en stor skov, som findes angivet på Videnskabernes Selskabs kort fra 1766. Endnu omkring 1820 var der ca. 3 tdl. skov. Fra 1819 til 1825 var der tillige en fajancefabrik på gården. Senere har gården været drevet som landbrug, og omkring 1850 blev der drevet tørvehandel i stort omfang. Under anden verdenskrig var bestanden af heste på gården 25.

Gården blev drevet med såvel svine- som kreaturbesætning helt op til begyndelsen af 1960’erne, da Birkerød Kommune købte den af generalkonsul Sander. P.t. har Furesø Golfklub til huse i den ene del af gården og en bl.a. brevdueklub i den anden. I selve hovedbygningen er der restaurant (der også sælger is om sommeren).

Omkring 1970 byggemodnede kommunen Hestkøb Vænge området og anlagde Birkerød Parkvej, Duemosevej og Datavej. Senere i 1970’erne blev kolonihaverne vest for Overblikket anlagt. Golfbanerne er etableret i 1980’erne og senere udvidet til den nuværende størrelse (27 huller, hvoraf de 9 ligger på den anden side af kommunegrænsen i Farum, Furesø Kommune). Resten af arealet blev forpagtet ud, og arealet, hvorpå Blikfanget og Overblikket er beliggende, blev anvendt som hestefold helt frem til 1987. I 1988 udbød Birkerød Kommune Overblikkets areal til salg, og en gruppe af de nuværende beboere købte grunden.

Etableringen af bebyggelsen

Overblikket er opført til indflytning foråret 1990. Bofællesskabet var selv byggeherre. Det var Tegnestuen 6B, der tegnede bebyggelsen og som stod for byggetilsynet med KKS Entreprise A/S som hovedentreprenør.

luftfoto

Comments are closed.