Husene


De forskellige hustyper

Overblikket udgøres af 16 huse og et fælleshus. Som nævnt er alle huse bygget som dobbelthuse. Der er 3 typer. Den første type er 1-plan husene, der grænser op til bøgehækken mod parcelhuskvarteret mod øst. 1-plan husene har et bolig- areal på 60 m² (4 stk), 68 m² (1 stk.) og 100 m² (1 stk.) Den anden type er i 1½-plan med et boligareal på 100 m² (4 stk.) Den tredje type er også i 1½-plan med et boligareal på 120 m² (6 stk.). Endelig er der fire af de sidste 2 typer, som har en kælder på henholdsvis 50 og 60 m², så-dan at de huse reelt har 150 hhv. 180 m².

Carporte

De 10 carporte blev opført i 1996. Carportene er opført på fællesarealet (P-plads), og ejes af Bofællesskabet. Carportene er betalt af brugerne mod en 30-årig brugsret. Se ovenfor mht. hvor de aktuelle brugsrettigheder hører til. Overtagelse af carporte må ske som en overdragelse af brugsretten fra en af de nuværende indehavere – med mindre der allerede hører en brugsret til huset. Omkostningen til opførelse udgjorde i 1996 omkring 25.000 kr. per styk. Der kan opføres yderligere 2 carporte med den gældende byggetilladelse. Brugsretten er tinglyst ved en separat deklaration for fælleshuset/fællesmatriklen. Bofællesskabet råder over den nederste carport, hvor bl.a. trailer, plæneklipper og sneslynge står.

Arkitekturen

Tilbage fra Overblikkets tilblivelse har arkitektur og materialevalg i byggeriet været højt prioriteret. Arkitekturen med et klassisk tilsnit suppleret med spændende og ensartet farve- og materialevalg. Der har været stor fokus på minimal vedligeholdelse ved valg af ma-terialer, eksempelvis med håndstrøgne mursten og eternit i facaderne, røde tegltage og belægninger på stier og p-plads. Ved udvidelser med carporte er de også bygget i samme stil som resten af Overblikket.

Serviceordninger

Opvarmning

Opvarmningen sker med naturgas, og husene har individuelle gasfyr. Hvert hus har egen naturgasmåler.

El-forsyning

Hvert hus har egen el-måler. Typisk forsynet fra Radius.

Vand og afløb

Vand forsynes fra Birkerød Vandværk Amba og afløb sker til offentlig kloak (Rudersdal Forsyning). Hvert hus har egen vandmåler.

Fibernet

Der er til alle husene ført fibernetforbindelse ind til en indvendig fiberboks i husene. Betaling sker individuelt for hvert hus. Det er altså den enkelte ejer, der bestemmer hvilke ydelser (eller ”pakker”) der skal leveres på fibernettet. Installation af IP-kabler og anden kabling inde i de enkelte huse er ejernes eget ansvar. Bemærk særlige forhold for hus 12.

Comments are closed.